Den som väntar på något gott (eller bara väntar rent generellt)…

img_8582

…väntar troligtvis alltid, alldeles för länge!

Dendäringa dockningsstationen (NuStand) som fanns med i ett tidigare inlägg…den dök upp idag som ett brev på posten…åtta (!) månader för sent.

Det har varit det ena efter det andra kring leverans av denna. Visserligen har tillverkaren varit duktig med att skicka vecko- eller månatliga email med förklaringar, men efter ca 10-12 email med diverse förseningar så hade man i princip gett upp hoppet. Läs mer...

Hydroponisk odling med produkter från IKEA

I April Maj kommer det att släppas en välkommen produkt för s.k. hydroponisk odling (även hydroodling eller bara hydro) på IKEA. Till skillnad från att odla i jord som troligen är det vanligaste, så innebär hydroponisk odling att man odlar direkt i eller precis ovanför vatten. Rötterna kommer snabbt i kontakt med näringsberikat vatten, vilket gör att det växer snabbare än traditionell odling.

Hydro finns både som passiv och aktiv odling. Vid passiva system vattnar man och ser till att näringen når rötterna själv, medan vid aktiva system så tillför man näring till rötterna via t.ex. pumpar och slangar eller s.k. ebb- och flodsystem. Finns även fler tekniker för aktiva system men det är ämnen som diskuteras i separata forum. Hur som helst så kommer det att bli perfekt för odling av chili och kryddväxter framöver.

Mer info om produkten finns att tillgå på: Länk