Hydroponisk odling med produkter från IKEA

I April Maj kommer det att släppas en välkommen produkt för s.k. hydroponisk odling (även hydroodling eller bara hydro) på IKEA. Till skillnad från att odla i jord som troligen är det vanligaste, så innebär hydroponisk odling att man odlar direkt i eller precis ovanför vatten. Rötterna kommer snabbt i kontakt med näringsberikat vatten, vilket gör att det växer snabbare än traditionell odling.

Hydro finns både som passiv och aktiv odling. Vid passiva system vattnar man och ser till att näringen når rötterna själv, medan vid aktiva system så tillför man näring till rötterna via t.ex. pumpar och slangar eller s.k. ebb- och flodsystem. Finns även fler tekniker för aktiva system men det är ämnen som diskuteras i separata forum. Hur som helst så kommer det att bli perfekt för odling av chili och kryddväxter framöver.

Mer info om produkten finns att tillgå på: Länk