NASA – inte bara forskning för rymden

I ett samarbete mellan NASA och UCLA har man lyckats plocka fram en ny teknik för WiFi kommunikation i wearables. Den nya tekniken baserar sig på att microchip i enheten återspeglar trådlösa signaler omkring den, istället för att som tidigare använda sig utav en sändare och en mottagare. Tekniken har visat vara 3 gånger snabbare än vanlig WiFi och förbrukar samtidigt ca 1000 gånger mindre ström mot en vanlig WiFi länk. Detta ska resultera i betydligt bättre batteritid på enheten.

En av nackdelarna med tekniken är att den sändande WiFi enheten förbrukar mer energi, något som forskarna nu tittar vidare på och försöker lösa.

Detta bådar gott för framtiden då wearables definitivt är här för att stanna.