Hydroponisk odling med produkter från IKEA

I April Maj kommer det att släppas en välkommen produkt för s.k. hydroponisk odling (även hydroodling eller bara hydro) på IKEA. Till skillnad från att odla i jord som troligen är det vanligaste, så innebär hydroponisk odling att man odlar direkt i eller precis ovanför vatten. Rötterna kommer snabbt i kontakt med näringsberikat vatten, vilket gör att det växer snabbare än traditionell odling.

Hydro finns både som passiv och aktiv odling. Vid passiva system vattnar man och ser till att näringen når rötterna själv, medan vid aktiva system så tillför man näring till rötterna via t.ex. pumpar och slangar eller s.k. ebb- och flodsystem. Finns även fler tekniker för aktiva system men det är ämnen som diskuteras i separata forum. Hur som helst så kommer det att bli perfekt för odling av chili och kryddväxter framöver.

Mer info om produkten finns att tillgå på: Länk

Chiliodling – 2 månader efter sådd

2 månader

Det går att konstatera att det har skett en hel del i odlingsstationen nu ca 2 månader efter sådd. Att investera i odlingsstationen med självbevattningsbricka har framförallt varit väldigt bekvämt. Bara att slå på lite nytt vatten ca 1 gång i veckan och samtidigt ge plantorna lite extra flytande näring så verkar det i alla fall som om de trivs. Läs mer...

Chiliodling – val av produkter

growlightgarden

För en novis är det mycket ny information att ta in kring odling av chilipeppar men det är samtidigt det som är kul, att lära sig nya saker. Som i det tidigare inlägget så spenderas nu en hel del tid på diverse forum, Facebook grupper och webbsidor för att ta del av all den kunskap som finns i ämnet. Läs mer...